Diskutieren Sie in unserem Elternwissen-Forum über die Familien-Themen, die Sie interessieren: Kindererziehung, Kindergesundheit, Kinderernährung, Schule, Lernen und vieles mehr! Bitte sehen Sie sich unsere Diskussionsregeln vorher an.

Thema ohne neue Antworten

IDP (WhatsApp …… ((+49 15216980991)) omogu?ava vam mir kada istražujete svijet. Pomo? na mreži http://fuhrerscheinonlinekaufen.net

Autor Nachricht
Verfasst am: 22.10.2019 [22:29]
willswilson
Newbie
Themenersteller
Dabei seit: 15.10.2019
Beiträge: 4

Vaš IDP je putni dokument koji reguliraju Ujedinjeni narodi. Potvr?uje da ste vlasnik važe?e voza?ke dozvole u vašoj zemlji podrijetla. Raseljena lica su uvjet za vozila u mnogim zemljama i mogu vam pomo?i ako nai?ete na potrebu identifikacije ili pomo?i lokalnih vlasti.
Vaš IDP je važe?i oblik identifikacije u više od 150 zemalja širom svijeta i sadrži vaše ime, fotografiju i podatke o voza?u na 12 najraširenijih jezika na svijetu - to je razumljivo ve?ini lokalnih dužnosnika i vlasti zemalja koje posjetite ,
Ni na koji na?in ne umanjuje obvezu vlasnika prema važe?em voza?kom voza?kom i putovni?kom vozilu s njima u svakom trenutku tijekom vožnje u inozemstvo. Važe?i IDP ne dopušta vam vožnju ako istovremeno ne imate važe?u voza?ku dozvolu i putovnicu vaše izvorne države.

Kontaktirajte putem e-maila: =========== infobuydocsonline247[dot]com

web stranica ....................... https://www.buydocsonline247.com

Web stranica ……………………. http://fuhrerscheinonlinekaufen.net

E-mail ...................... infofuhrerscheinonlinekaufen[dot]net

WhatsApp …………………… .. ……… (((+49 15216980991))


odredbe
Direktiva Vije?a Europske unije 91/439 / EEZ uskla?uje kategorije voza?kih dozvola me?u državama ?lanicama i uspostavlja dva modela voza?ke dozvole Zajednice, jednu papirnatu verziju i jednu verziju plasti?ne kartice. Nadalje uspostavlja obavezni test znanja (teorije) i test vještina i ponašanja (prakti?an) koji se moraju uspješno položiti prije nego što se pojedincu ponudi voza?ka dozvola. Tako?er zahtijeva od pristupnika da ispunjava minimalne standarde tjelesne i mentalne sposobnosti za vožnju. Direktiva odre?uje minimalnu dob za vožnju razli?itih vrsta vozila i uspostavlja progresivan pristup u kategorijama A, C i D, od lakih do ve?ih ili snažnijih vozila. Direktiva predvi?a da je u državi ?lanici koja je izdala dozvolu potrebno imati uobi?ajeno prebivalište.
Za podnošenje zahtjeva za voza?ku dozvolu automobila (kategorija B), kandidat mora imati najmanje 18 godina. Prvo moraju poha?ati te?ajeve prve pomo?i i položiti test vida. Za polaganje teorijskog ispita potrebno je dobiti u?enikovu dozvolu / licencu koja vrijedi dvije godine. To omogu?uje vlasnicima da upravljaju automobilom samo ako ih prati osoba, stara 23 ili više godina, koja ima punu voza?ku dozvolu najmanje tri godine. Prije polaganja prakti?nog ispita kandidat mora poha?ati 10 sati teorije o „upoznavanju s cestovnim prometom“. Prakti?ne voza?ke lekcije nisu zakonski potrebne, ali se smatraju de facto preduvjetom za polaganje prakti?nog ispita kod državnog službenika ispitiva?a voza?kih ispita. Nakon položenog prakti?nog ispita izdaje se probna voza?ka dozvola na tri godine. Da bi nakon ove tri godine dobio potpunu, neograni?enu voza?ku dozvolu, kandidat ne smije po?initi teški prometni prekršaj i poha?ati dva dana daljnje voza?ke obuke.


Kontaktirajte putem e-maila: =========== infobuydocsonline247[dot]com

web stranica ....................... https://www.buydocsonline247.com

Web stranica: ……………………. http://fuhrerscheinonlinekaufen.net

E-mail ...................... infofuhrerscheinonlinekaufen[dot]net

WhatsApp ……………………. ……… (((+49 15216980991))
Antworten Profil
Verfasst am: 24.10.2019 [15:36]
Leon_Knig
Profi
Dabei seit: 23.05.2019
Beiträge: 40
?
Antworten Profil


Antworten
Elternwissen per E-Mail

Ja, ich möchte regelmäßig und gratis informiert werden über:

Expertenwissen
Videos & Podcasts

Werde Fan von Elternwissen

Gratis Tests, Checkliste und Tools

Tests, Tools und Checklisten